Συνδυασμός με άλλες επεμβάσεις

Η βλεφαροπλαστική γίνεται συνήθως σαν μεμονωμένη επέμβαση με τοπική αναισθησία.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τα άτομα που ενδιαφέρονται για την βλεφαροπλαστική να έχουν παράλληλα και άλλα σημεία γήρανσης στο πρόσωπο όπως ο λαιμός το μέσο πρόσωπο και τα φρύδια.

Πολλοί –ες κατά την επίσκεψη στο πλαστικό χειρουργό μπορεί να αποφασίσουν μια γενικότερη επέμβαση αντιγήρανσης όπως είναι το λίφτινγκ προσώπου και του λαιμού.

Στην περίπτωση αυτή προηγείται η βλεφαροπλαστική και μετά γίνεται το λίφτινγκ του προσώπου και του λαιμού ή το λίφτινγκ του μετώπου στον ίδιο χειρουργικό χρόνο πάντα. Βέβαια στην περίπτωση αυτή το άτομο μπορεί να παραμείνει στην κλινική για ένα βράδυ.

Η βλεφαροπλαστική μπορεί να συνδυασθεί και με άλλες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής γενικότερα όπως ωτοπλαστική, λιποαναρρόφηση, κλπ

Περισσότερα για τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής μπορείτε να βρείτε στο κεντρικό site του Κου Καποσίτα www.kapositas.gr