Αναισθησία

Η βλεφαροπλαστική γίνεται με τοπική αναισθησία. Βρήκαμε ότι η χρήση μερικής υπνοχάλασης (sedation) δίνει την δυνατότητα στον ασθενή να μην πονάει καθόλου από την τοπική αλλά παράλληλα να συνεργάζεται.

Η συνεργασία του ασθενούς κρίνεται απαραίτητη σε πολλές περιπτώσεις ενώ η χρήση τοπικής με μερική υπνοχάλαση δίνει την δυνατότητα να φύγει αμέσως για το σπίτι μόλις τελειώσει η επέμβαση.

 


Περισσότερα για την αναισθησία στην πλαστική χειρουργική: http://www.kapositas.gr/anaisth_gr.php