Κίνδυνοι-επιπλοκές

100.000 βλεφαροπλαστικές γίνονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.

Η δικιά μας εμπειρία από το 1998 δεν έχει προβλήματα με την επέμβαση αυτή.

Στην παγκόσμια βιβλιογραφία αναφέρονται επιπλοκές που θα πρέπει να ξέρετε ούτως ώστε να είστε ενημερωμένοι.

Κατ’ αρχήν οι τομές στην βλεφαροπλαστική επουλώνονται άριστα στο 95% των περιπτώσεων.

Ακόμα και σε άτομα με ιστορικό λεύκης από το προσωπικό μας αρχείο η επούλωση είναι αρίστη. Στην αρχή είναι λίγο κόκκινες αλλά σε σύντομο χρονικό διάστημα αποχρωματίζονται και δεν φαίνονται.

Η λογική μας στην βλεφαροπλαστική είναι η λογική και όχι υπερβολική αφαίρεση δέρματος για να αποφύγουμε προβλήματα δυσκολίας κλεισίματος των βλεφάρων μετά, που αναφέρεται σαν επιπλοκή διεθνώς.

Αιμάτωμα στις τομές μπορεί να παρουσιασθεί είναι σπάνιο και αντιμετωπίζεται απλά. Το σύνδρομο της ξηρότητας των ματιών αναφέρεται στην βιβλιογραφία αλλά είναι εξαιρετικά σπάνιο και δεν το έχουμε συναντήσει.